Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar 

Belysningskonsultation för bostadsrättsföreningar. LED en självklarhet utomhus och i trapphusen. Det är mycket man bör tänka på vid val av utomhusbelysning. Området ska känns tryggt och säkert att vistas i. Det ska vara enkelt att underhålla och vara energieffektivt. Många bostadsrättsföreningar väljer idag att ersätta befintlig ljussättning med LED-belysning. LED-kvaliteten är generellt hög och energibesparingarna kan bli märkbart bättre vid byte till LED. Kontakta mig om ni önskar hjälp att välja rätt armatur och ljusbild till er miljö.

Pris lämnas per offert.