Belysningstjänster Företag

Belysningskonsultation företag / offentlig miljö:  

Funktion, säkerhet och trivsel är några viktiga aspekter att ta hänsyn till för att få en bra ljusmiljö att vistas och jobba i. Inom den offentlig miljön är det många  aspekter att ta hänsyn till. Det bör läggas stor vikt vid behovsutredning, planering och  energiåtgång. Kontakta mig för en behovsanalys. Pris lämnas per offert.

Belysningskonsultation bostadsrättsföreningar:   

LED en självklarhet utomhus, det är mycket man bör tänka på vid val av utomhusbelysning. Området ska känns tryggt och säkert att vistas i. Det ska vara enkelt att underhålla och energieffektiv. Många bostadsrättsföreningar väljer idag att ersätta befintliga ljussättning  med LED-belysning. LED-kvaliteten är generellt hög och energibesparingarna kan bli märkbart bättre vid byte till LED. Kontakta mig om ni önskar hjälp att välja rätt armatur och ljusbild till er miljö. Pris lämnas per offert.  

office